Hoe Werkt Online Marktonderzoek?

Een nieuw product

Een nieuw product op de markt brengen gaat gepaard met een heel scala aan onderzoeken. Niet alleen moet er bijvoorbeeld voor gezorgd worden dat het product veilig is en efficiënt geproduceerd kan worden, ook wordt er gekeken naar in hoeverre er vraag voor het product is. 

Niet altijd is heel Nederland of de hele wereld doelgroep voor een nieuw product. Het bepalen van de doelgroep is een apart onderdeel in marktonderzoek en het voert te ver om dat hier te behandelen. Voor nu gaan we er vanuit dat de doelgroep van tevoren is vastgesteld.

Om de juiste groep mensen te selecteren, raadpleegt een onderzoeksbureau haar database. Een korte lijst met basisvragen is bij de inschrijving van de potentiële deelnemers van een onderzoek al ingevuld. Hierin wordt vooral gekeken naar bijvoorbeeld:

  • Geslacht
  • Inkomen
  • Woonsituatie
  • Opleidingsniveau

De vraag in kaart brengen

Behalve dat het van belang is om te weten hoeveel vraag er is naar een bepaald product, is het ook belangrijk om te kijken naar in hoeverre mensen van plan zijn om het product te gebruiken, hoeveel ze ervoor willen betalen of hoe het product moet worden vormgegeven. Om antwoord te kunnen krijgen op deze vragen, moet een specifieke onderzoeksmethode worden opgesteld, toegespitst op het nieuwe product.

Enquêtes als methode

Een effectieve manier om informatie te verkrijgen over een grote groep mensen is door enquêtes te versturen. Zeker online is deze methode een goedkoop en snel. Marktonderzoek kan echter ook gedaan worden door mensen te observeren. Zo kun je letterlijk kijken naar iemands winkelgedrag. Verder wordt marktonderzoek gedaan aan de hand van experimenten. Zo kun je in een gecontroleerde omgeving bekijken of mensen geneigd zijn meer uit te geven wanneer ze bepaalde muziek horen op de achtergrond.

Infographic1

Nadelen van online enquêtes

Online enquêtes hebben als nadeel dat de resultaten niet altijd even betrouwbaar zijn. Het is voor de respondenten relatief makkelijk om niet eerlijk te zijn over wat ze vinden of willen. Bovendien weten veel mensen ook niet precies wat ze ergens van vinden of doen ze in het dagelijks leven iets anders dan wat ze in een enquête als antwoord geven.

Toch leveren online enquêtes waardevolle informatie op voor bedrijven. De onderzoeksbureau's beschikken over grote databases en met veel meningen kan een duidelijk beeld gecreëerd worden. Op basis hiervan kan een product verbeterd of veranderd worden of kan er weer een nieuwe idee worden ontwikkeld. Zo begint de cirkel weer van voor af aan.