Geld Besparen Met Je Belastingaangifte

Anders dan voorgaande jaren heb je nu een maand langer de tijd om aangifte te doen. De wetswijzigingen van dit jaar konden niet verwerkt worden in de voorlopige aanslag, waardoor het kan zijn dat je over 2014 belasting moet bijbetalen of dat je minder terug krijgt dan verwacht.

Sommige aftrekposten kunnen er echter voor zorgen dat je minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Over het algemeen geldt dat hoe meer je verdient, hoe meer je kunt profiteren van aftrekposten. De belastingaangifte is vaak voor een groot deel al ingevuld, maar het is verstandig om deze goed te controleren op onvolkomenheden of onjuistheden.

Belastingdienst _Amsterdam _3

Er wordt naar gestreefd om de belastingaangifte steeds makkelijker te maken. Daarom komen sommige aftrekposten te vervallen. Toch zijn er nog steeds een aantal uitgaven die je kunt opgeven voor belastingvoordeel. Hieronder een aantal aftrekposten die jou geld kunnen opleveren:

Reizen met het openbaar vervoer

Als je meer dan 10 kilometer van je werk af woont, meer dan 40 dagen per jaar met het openbaar vervoer naar je werk reist en als je dit zelf betaalt, kan het zijn dat je dit als aftrekpost kunt gebruiken. Je hebt hier wel reisverklaring van je werkgever voor nodig en uiteraard hangt het van je omstandigheden af of je recht hebt op deze vorm van belastingvoordeel.

Eigen woning

Als je in het bezit bent van een eigen woning zijn er bepaalde uitgaven waarvoor je belastingaftrek kunt krijgen, zoals bijvoorbeeld de rente van de hypotheek of lening en betalingen voor erfpacht. De hypotheekrenteaftrek wordt steeds verder afgebouwd, maar is nog steeds een behoorlijk percentage: maximaal 51,5%.

Zorgkosten

Kosten voor zorg die niet door de verzekering gedekt worden en die niet onder het verplichte eigen risico vallen, zijn in sommige gevallen aftrekbaar. Ze moeten dan wel boven een bepaald bedrag uit komen, dat afhankelijk is van de hoogte van het inkomen.

Studiekosten

Ja, je leest het goed: wanneer je niet in aanmerking komt voor studiefinanciering kun je belastingaftrek krijgen voor verplichte en noodzakelijk uitgaven, zoals de kosten voor lesgeld en studieboeken. Ook hiervoor geldt dat je boven een bedrag van 250 euro moet uit komen.

Vakantie- of bijbaan

Het komt regelmatig voor dat dat de werkgever meer belasting en premies heeft ingehouden dan wat je zelf na aftrek van heffingskortingen moet betalen. Daardoor kan het zijn dat je recht hebt op een teruggave.

Voor alle aftrekposten geldt dat er altijd uitzonderingen zijn. Hoeveel belasting je moet betalen of hoeveel belasting je terug krijgt is per individueel geval verschillend en hangt van veel factoren af. Hoe dan ook, het is belangrijk om je belastingaangifte naar waarheid en zo volledig mogelijk in te vullen. Zeker als werkende jongere heb je meestal recht op een teruggave, dus zorg ervoor dat je aangifte doet en dat je eventueel hulp vraagt bij het invullen ervan!